Sådan kan du afhjælpe Corona-problemer i økonomien

Nomia Holbæk har nedsat et Corona-team, som sidder klar til at hjælpe på telefon Ring nu 22 81 00 12, og på chatten (Facebook-Nomia Holbæk).Derudover er du velkommen til at kontakte din revisor i Dansk Revision Holbæk/Odsherred/Herlev, som også sidder klar til at hjælpe dig.På Virksomhedsguiden kan du hente flere nyttige oplysninger, bl.a. fakta-ark med eksempler på beregninger af de forskellige ordninger.

Kontakt os for en samtale om dine muligheder

Vi vil efterfølgende opliste virkningen af regeringens tiltag til afhjælpning af Covid-19-konsekvenser:

Hjælpepakke under behandling i regeringen

Folketinget er blevet enige om endnu en hjælpepakke for små selvstændige erhvervsdrivende med max. 10 ansatte.

Den økonomiske håndsrækning bliver en kompensation for mistet omsætning, hvis omsætningstabet er mere end 30%.

Og derudover en kompensation for faste udgifter, som målrettes små selvstændige med mere end 40%’s omsætningsfald.

Kompensationsordning for omsætningsnedgang og faste udgifter

Reglerne bliver følgende:

• ved omsætningstab på mere end 30%, gives 75% i kompensation, dog max. kr. 23.000 pr. måned

• hvis der er en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen i alt udgøre op til kr. 34.500 pr. måned

• kompensation der målrettes faste udgifter, vil udgøre mellem 25 og 80%

• kompensationen forventes at dække op til 3 måneder, og skal tilbagebetales, hvis der ikke kan dokumenteres omsætningsfald

Ansøgning skal foretages via Erhvervsstyrelsen på virk.dk

B-skat – selvstændige erhvervsdrivende

B-skat udskydes på følgende måde:

• B-skat med betalingsfrist den 20. april udskydes til den 20. juni

• B-skat med betalingsfrist den 20. maj udskydes til 20. december

Udskydelsen betyder, at der ikke skal betales B-skat i april og maj.

Hvis du allerede nu ved, at din indkomst for 2020 vil falde som følge af Covid-19, kan du ændre din forskudsopgørelse, så B-skatten nedsættes for resten af året.

Dog vil en ændring af indkomsten ikke afspejle sig i marts-opkrævningen, idet den allerede er dannet i Skattestyrelsens systemer.

Det er frivilligt, om man vil udskyde betalingen, så husk at stoppe betalinger, som allerede er indsat til betaling i din bank.

Moms

Betaling af moms udskydes, så betaling i henholdsvis juni og september for små og mellemstore virksomheder rykkes til én senere afregningsdato.

Afregninger af moms ændres således:

Månedsafregning – store virksomheder      Normal frist               Udskudt frist

Marts                                                                    27. april                     25. maj

April                                                                      25. maj                       25. juni

Maj                                                                        25. juni                       27. juli

Kvartalsafregning – mellemstore virksomheder

1. kvartal 2020                    1. juni                        1. september

2. kvartal 2020                    1. september            samme

Halvårsafregning – små virksomheder

1. halvår 2020                    1. september            1. marts 2021

2. halvår 2020                    1. marts 2021           samme

Lønkompensation – Trepartsaftale

Aftalen skal sikre, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, kan beholde deres job og løn, indtil den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet er i bedring.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni.

Der kan søges om lønkompensation for hjemsendt personale allerede fra uge 13.

Ansøgning skal foretages via Erhvervsstyrelsen på virk.dk

Erhvervsstyrelsen arbejder på at modtage de første ansøgninger fra midten af uge 13, og begynder at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

Det skal med revisorbistand efterfølgende dokumenteres, at der er hjemsendt medarbejdere, og derfor kan du med fordel allerede nu fremfinde følgende oplysninger:

• Liste over det antal medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget som følge af Covid-19. Listen skal indeholde CPR -nummer, beskæftigelsesgrad (antal timer) og lønnens størrelse.

• Dokumentation for at pågældende medarbejdere var ansat den 9. marts

• Angive og begrunde for hvilken periode indenfor perioden 9. marts til 9. juni der forventes arbejdsmangel

Selvstændiges sygedagpenge

De nyligt vedtagne regler vil give arbejdsgiver og selvstændige en udvidet ret til at modtage sygedagpenge som følge af sygdom, eller en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med Covid-19.

Er der tale om en person, der har valgt at gå i egen-karantæne, eller en person som er hjemvendt fra en rejse i et særligt risikoområde, og derfor skal blive hjemme i to uger, er betingelserne for udvidet refusion ikke opfyldt.

Der ansøges via Nemrefusion.dk

Hvor kan der skabes likviditet i en svær tid?

Driver du din virksomhed i selskabsform, og skal du betale 1. rate af ordinær selskabsskat nu den 20. marts, kan du nedsætte eller 0-stille betalingen via TastSelvErhverv.

Når du det ikke inden den 20. marts, og undlader du at indbetale beløbet, kan der under særlige omstændigheder søges om nedsættelse af betalingen hos Skattestyrelsen.

Garantiordning for nye lån

Der arbejdes på at etablere en ordning for statsgaranterede lån til virksomheder, som giver mulighed for, at små og mellemstore virksomheder samt større virksomheder kan få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække driftstab som følge af coronavirus/Covid-19.

For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab på over 50 % som følge af coronavirus/Covid-19.

BEMÆRK: De konkrete regler for ordningen er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft.

Vi forsøger løbende at være ajour med regeringens tiltag på området.

Kontakt os nu på 22 81 00 12

 

Book et møde

Sådan starter vores nye samarbejde

  1. Du sender en email til info@danskrevision.dk, ringer til 59434800 eller udfylder kontaktformularen til højre
  2. Vi kontakter dig hurtigst muligt, gerne inden for 24 timer, for en mødeaftale
  3. Vi sætter kaffen over til en times gratis gennemgang af din virksomheds forhold – og en snak om perspektiverne i et samarbejde
  4. Vi udfærdiger et tilbud ud fra de oplysninger, vi har noteret
  5. Du modtager tilbudet og svarer
  6. Først hér starter vores samarbejde for alvor. Vi glæder os!